Informasjons siden

 
 

 

E-mail

 

Klubben


Linker

 

Tekniske data

 

Bilder

 

 

 

Adler-Motor-Veteranen-Club  Her finnes linker til tyske Adlersider!

 

 

 

Adlerklubben Norge er tilsluttet: Landsforbundet av motorhistoriske kjøretøyklubber. http://akn.lmk.no

 

 
   

Adlerklubben Norge
Arild Hornsletten,  Ullensakergt 2,  0655 Oslo

Tlf: 22687972
E-post: akn@lmk.no
Internett: http://akn.lmk.no

Styret.

Formann      : Arild Hornsletten,                      Tlf.22687972

Nestformann : Einar O.Burchardt,  Tlf.69396018 / 90769688

Sekretær      : Harald Bjerkvik,     Tlf.66795787 / 92657643

Kasserer      : Jan Martin Veberg, Tlf.33046040 / 90601137

Styremedlem: Hroar Løken,                             Tlf.66845756

Styremedlem: Kjell Lauve,                               Tlf.37025726

Styremedlem: Rolf Strand,  4823 Nedenes,      Tlf.37095098

Varamedlem: Torleiv Straume,      Tlf.37088211 / 97602364

Revisor:         Thor Veberg,                             Tlf.33045267
 

Besigtigelsesmenn, LMK-forsikring.

Rolf Strand,            Tlf.37095098             (kontaktperson)
Harald Bjerkvik,     Tlf.66795787 / 92657643 (Østlandet)
Torleif Straume,      Tlf.37088211                         (Agder)
Knut Johansen,       Tlf.72480062                  (Trønderlag)

Valgkomite.

Hroar Løken,          Tlf.66845756
Kjell Lauve,            Tlf.37025726
Thor Veberg,          Tlf.33045267

Adler - Register

Rolf Strand, Tlf.34095098

Materiallager

Einar O. Burchardt,  Tlf. 69396018 / 90769688

Adler-nytt

Adlerposten:   Harald Karlsen
 Morhomvn. 10
  4760 Birkeland
Tlf: 37276763  /  99326061

E-mail: puch@online.no
PS !..  Stoff til Adler-nytt sendes rett til redaktøren.

Web ansvarlig:
Frode Leonhard Pedersen  leofrode@online.no

Medlemskontigent.

Hovedmedlem: Kr.125.-
Husstandsmedlem: Kr.25.-

Medlemskonto: 0530 4951984