E-mail

 

Klubben


Linker

 

Tekniske data

 

Bilder

 

 

Klubben ble stiftet i november 1989, med formål å bevare kjøretøyer av merket Adler; biler, motorsykler og sykler. Klubben teller pr. 1. januar 2000 29 medlemmer, husstandsmedlemmer i tillegg. Klubben har registrert 5 motorsykler og 44 biler av merket. I tillegg en del biler som er solgt ut av landet. De fleste Adlerbilene i Norge er montert ved Den Norske Automobilfabrikk på Kambo ved Moss. Noen få er av ren tysk produksjon. Vi antar det finnes langt flere kjøretøyer av merket i Norge, og arbeider kontinuerlig med å søke opp disse. I dette arbeidet er vi selvsagt interessert i å komme i kontakt med alle som har hørt noe, sett noe eller vet noe om en eller annen Adler eller Rosengart, et eller annet sted i landet. Vi ber om tips fra hele landets veteranbilmiljø.

Litt kortfattet Adlerhistorikk: Firma Heinrich Kleyer, Frankfurt a. Main startet i 1881 med produksjon av sykler. I 1895 ble navnet endret til Adler Falhradwerke vorm. Heinrich Kleyer, Frankfurt a. Main. I 1898 kom den første trehjuls motorsykkel. Første bil ble laget i 1900, og første rene motorsykkel kom i 1901. Nytt navnebytte i 1907, Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer, Frankfurt a. Main. Før 1. verdenskrig var Adlerwerke Tysklands fjerde største bilprodusent. I etterkrigstiden, spesielt etter 1924, var det overveiende produksjon av små og store familiebiler, bl.a. Standard 6. I 1934 kom den mellomstore Adler Trumpf og den populære Adler Trumpf Junior. Sistnevnte ble særlig populær i Norge. Bilproduksjonen sluttet etter 2. verdenskrig. I 1948 startet fabrikken nok en gang motorsykkelproduksjon med en- og tosylindrede motorer. Det varte fram til 1957.

Adlerklubben Norge
Ullensakergt 2,  0655 Oslo

Kontaktperson:  Arild Hornsletten,  Ullensakergt 2,  0655 Oslo,  Tlf: 22687972

Webdesign:  Frode Leonhard Pedersen   leofrode@online.no